Jag startade denna blogg som en testblogg för att lära mig hur och vad som krävdes för att tjäna pengar på att blogga, efter att ha lärt mig grunderna så startade jag ny(a) blogg(ar) på ett eget webbhotell och betydligt bättre domännamn att detta, eftersom den här bloggen ändå lyckats att uppnå Pagerank 2 hos Google och den drog till sig nån enstaka läsare ibland så bestämde jag mig för att helt uppdatera innehållet med tips och råd hur man kan tjäna pengar på internet, även vad som inte fungerar, endast någon enstaka gammalt innehåll fick vara kvar. Hoppas det hjälper någon på vägen att tjäna pengar på internet.

onsdag 11 mars 2015

URL och SEO

Att tjäna pengar på nätet handlar mycket om att synas. Ju fler besökare som sidan har desto större är chansen att någon handlar. Att få många besökare handlar till mångt och mycket om att ligga i toppen på Google vid sökningar på specifika ord.

Att jobba med detta kallas för SEO. En av punkterna man ska tänka på är att ha med det sökord man vill synas på i sidans url. Ett företag som säljer joggingskor kan exempelvis har en URL som är www.butikensnamn/joggingskor. Det är relativt enkelt att hålla sig till detta så länge det inte kommer till att ordet har å ä och ö.

När det så kommer till ord som har å ä och ö blir det inte helt uppenbart hur man ska resonera. Det finns här tre vägar att gå. Antingen har man å, ä ö i domännamnet eller så byts detta ut mot a och o. Ordet tvättställ skulle i detta fall bli tvattstall.

En ytterligare väg att gå är att markera ä med bokstäverna a och e. Ordet tvättställ blir i detta fall tvaettstaell.
Ett exempel är http://www.vvsochbad.se/Badrum-Tvaettstaell.html där just detta val har valts.

Vad är då bäst? 
Den som söker på Google på ordet Tvättställ kommer få upp träffar från stora återförsäljare av tvättställ. Detta är ju inte så oväntat då man söker med exakt rätt stavning. Andra alternativet, att ta bort prickarna, ger något annat resultat. Men fortfarande är det flera olika producenter och återförsäljare. Visserligen till viss del något annorlunda företag mot i exemplet ovan men relevansen finns fortfarande där.

Tredje alternativet där ä blir ae och tvättställ stavas tvaettstaell ger däremot klart sämst resultat. Innan sökresultatet står det ”Menade du Tvättställ?”. Google känner alltså av att ordet liknar ett betydligt vanligare ord. Däremot sker sökning på just stavningen med ae. Det gör att resultat inte helt blir lika relevant som ovan. Bland de tio första träffarna finns bland annat en rad privata annonser från andrahandsmarknaden. Något som inte kom fram i exemplen ovan.

Nu väger visserligen inte valet av URL så extremt tungt när rankingen ska avgöras men de flesta som jobbar med SEO anser att det påverkar även om åsikterna går isär om hur mycket, eller för att förtydliga lite grann, tidigare hade det står inverkan, numera mindre men väger absolut in – hur mycket? Det är där åsikterna går isär …

Slutsatsen blir att de som vill sälja tvättställ online bör göra detta med eller utan prickar. Men däremot inte under namnet tvaettstaell. Detta förstås förutsatt att målet inte är att ranka högt på just tvaettstaell för att nå de kunder som söker på just det ordet.

Det passar kanske att kasta med en länk till Svenska Akademin och dess ordbok, de hjälper inte till i ovanstående frågor men är en webbplats som många skulle behöva titta lite närmare på ;)