Jag startade denna blogg som en testblogg för att lära mig hur och vad som krävdes för att tjäna pengar på att blogga, efter att ha lärt mig grunderna så startade jag ny(a) blogg(ar) på ett eget webbhotell och betydligt bättre domännamn att detta, eftersom den här bloggen ändå lyckats att uppnå Pagerank 2 hos Google och den drog till sig nån enstaka läsare ibland så bestämde jag mig för att helt uppdatera innehållet med tips och råd hur man kan tjäna pengar på internet, även vad som inte fungerar, endast någon enstaka gammalt innehåll fick vara kvar. Hoppas det hjälper någon på vägen att tjäna pengar på internet.

onsdag 14 januari 2015

Tänk på en olycksfallsförsäkring

Tillägg för diagnoser på olycksfallsförsäkringen, det handlar en olycksfallsförsäkring främst om olyckor och att få ersättningar för utlägg i samband med kostnader kring dessa. Det kan vara utlägg för läkarbesök eller mediciner.

Utöver det får man även engångsersättningar vid sjukhusvistelse och sjukskrivningar. Generellt är en allmän olycksfallsförsäkring heltäckande och många har inte något behov av att välja till någon tilläggsförsäkring. Man bör även vara medveten om att försäkringen oftast (alltid?) är sämre om man är äldre.

Men självklart finns det undantag. Ett tillägg som går att välja hos många försäkringsbolag är ”Diagnoser”. Tillägget kan självklart heta olika mellan de olika bolagen men innehållet är ungefärligt detsamma. Med detta tillägg får man en engångssumma om en specialist gör bedömningen att man har en av de diagnoser som finns listade i försäkringsavtalet. Orsaken att man ska välja detta tillägg kan vara många:

Arv – Har man många i sin släkt som har en speciell diagnos är risken större att man även får den själv. Mycket går i arv och därmed kan det vara genomtänkt att undersöka vad för diagnoser som finns i släkten för att teckna en försäkring mot dessa. Det man även bör komma ihåg är att det många gånger även ingår dövhet och blindhet bland dessa diagnoser även man som lekman kanske inte förknippar detta just med en diagnos.

Trygghet – Precis som med alla försäkringar så ska man teckna en olycksfallsförsäkring som ger trygghet. Det är trots allt försäkringens huvudsakliga syfte. Har man en speciell rädsla för en speciell sjukdom eller diagnos kan de därför vara genomtänkt att välja en tilläggsförsäkring till olycksfallsförsäkringen som täcker dessa. Det minkar inte risken att få sjukdomen men det underlättar livet om det skulle hända.

Prisskillnaden är liten – Prisskillnaden mellan en olycksfallsförsäkring med och en utan tilläggsförsäkring är ofta mycket liten. Detta samtidigt som försäkringsskyddet ökar avsevärt. Även om man inte hade tänkt teckna tillägget från början så kan det låga priset vara en orsak till att öka det ekonomiska skyddet. Den dag som oturen är framme är det få som ångrar sig. De andra har trots allt bara betalat en mindre summa extra per år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar